Vergoeding oefentherapie

  • Mijn praktijk heeft contracten met alle ziektekostenverzekeraars. In hoeverre uw verzekering de behandeling vergoed is afhankelijk van uw polis.
  • Het is belangrijk om na te gaan hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Indien uw verzekering de behandeling niet vergoed ontvangt u van mij een nota. ( zie voor het tarief de tarievenlijst.)
  • Afzeggen van een behandeling kan telefonisch minimaal 24 uur van tevoren.

Kwaliteit van zorg

  • Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
  • Tevens garandeer en verbeteren ik continu de kwaliteit van mijn zorg door intercollegiaal overleg, bij- en nascholing.
  • Met regelmaat heb ik overleg met uw huisarts over de voortgang van de behandeling. Indien er tijdens het behandeltraject aanleiding is tot aanvullend onderzoek en / of overleg met de verwijzend arts of specialist dan bespreek ik dit met u.
  • Stuur nooit aanvullende informatie zoals geboortedata, burgerservice nummer, uitslagen van röntgenfoto’s of scans via de mail. Via Whatsapp is dit wel beveiligd.

Klantervaringsonderzoek

Na het behandeltraject kan u uitgenodigd worden voor een klantervaringsonderzoek (KEO). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg.

Uitgebreide informatie

  • In de informatiemap in de wachtkamer
  • Op mijn website www.bruhl.nl

Tarieven
Bekijk hier mijn tarieven.