Vergoeding oefentherapie
• Mijn praktijk heeft contracten met alle ziektekostenverzekeraars.
In hoeverre uw verzekering de behandeling vergoed is afhankelijk van uw polis.
• Het is belangrijk om na te gaan hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Indien uw verzekering de behandeling niet vergoed ontvangt u van mij een nota. ( zie voor het tarief de tarievenlijst.)
• Afzeggen van een behandeling kan telefonisch minimaal 24 uur van tevoren.

Kwaliteit van zorg
• Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
• Tevens garandeer en verbeteren ik continu de kwaliteit van mijn zorg door intercollegiaal overleg, bij- en nascholing.
• Met regelmaat heb ik overleg met uw huisarts over de voortgang van de behandeling. Indien er tijdens het behandeltraject aanleiding is tot aanvullend onderzoek en / of overleg met de verwijzend arts of specialist dan bespreek ik dit met u.
• Stuur nooit aanvullende informatie zoals geboortedata, burgerservice nummer, uitslagen van röntgenfoto’s of scans via de mail. Via Whatsapp is dit wel beveiligd.

Klantervaringsonderzoek
Na het behandeltraject kan u uitgenodigd worden voor een klantervaringsonderzoek (KEO). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg.

Uitgebreide informatie;
• In de informatiemap in de wachtkamer
• Op mijn website www.bruhl.nl