ParkinsonNet
ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patiënten Vereniging.

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die de problemen met deze activiteiten behandelen en begeleiden. Zij vormen samenwerkingsverbanden per regio.

Vanaf 2009 ben ik gespecialiseerd Parkinson therapeut en deelnemer aan het netwerk van het Westfries Gasthuis (WFG).
Voor meer informatie zie www.Parkinsonnet.nl.

Er is elke laatste donderdag van de maand een Parkinsoncafe in retaurant De Wilg in Avondlicht in Hoorn.  Zie www.parkinson-vereniging.nl.