De geschiedenis van oefentherapie Mensendieck
De methode Mensendieck is ontwikkeld door mevrouw Bess Mensendieck (1864-1957). Bess Mensendieck ontwikkelde aan het eind van de 19e eeuw een houdings- en bewegingsleer welke gekenmerkt werd door bewust en totaal bewegen. Zij startte in 1921 de Mensendieck opleiding te Amsterdam. Mevrouw Marie Cesar (1894-1975) was aanvankelijk Mensendieck lerares en doceerde op de Mensendieck opleiding. Gaandeweg ontwikkelde zij een eigen filosofie en bewegingsleer waarbij het ritmische element van de beweging een meer dominante plaats inneemt.

1972 Oefentherapie Mensendieck officieel erkend
Tijdens de oorlog werd door de bezetter erkenning van beroep en opleiding aangeboden naast de heilgymnastiek. Erkenning van de beide beroepen zou uiteindelijk nog tot 1972 duren waarna de beide oefentherapieën werden opgenomen in het Ziekenfondspakket.

2004 Fusie van de beroepsverenigingen
In deze tijd met veel innovatie in de gezondheidszorg bleek een gezamenlijke
belangenbehartiging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck wenselijk.

VvOCM
De Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck. De VvOCM behartigt de belangen van de aangesloten therapeuten en optimaliseert en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daarnaast wordt er gewerkt aan de naamsbekendheid en de marktpositie van de oefentherapie. De vereniging telt ongeveer 2.000 leden, gelijkelijk verdeeld over oefentherapie Cesar en Mensendieck.