Mensendieck
Volgens wetenschappelijk onderzoek zal in de westerse samenleving 85 % van de mensen een periode van rugpijn doormaken. Men zou kunnen beweren dat het afwijkend is wanneer er nooit sprake is geweest van een periode van rugpijn. Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zijn de oorzaak van groot deel van ziektegeld uitkeringen.

Ik ben oefentherapeut Mensendieck. Oefentherapeuten Mensendieck zijn opgeleid om mensen die beperkingen ondervinden bij het bewegen te helpen zo goed mogelijk te functioneren en met mogelijke beperkingen om te gaan. Het voornaamste doel van Oefentherapie-Mensendieck is om mensen, aangepast aan hun mogelijkheden, zo goed mogelijk te laten functioneren.

Oefentherapie-Mensendieck wil de aan haar zorg toevertrouwde patiënt / cliënt ondersteunen bij het handhaven van een optimale kwaliteit van leven. Daarnaast zet de beroepsgroep zich in om optimale zorg te leveren. Uitgangspunt bij dit streven is het leveren van verantwoorde zorg, zoals gedefinieerd in de wet-Big en de Kwaliteitswet Zorginstellingen, dat wil zeggen zorg die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend.

Hoofdvestiging
De hoofdvestiging is in Spanbroek gevestigd met dependances in Nibbixwoud en Wognum.